รับจ้างเขียนแบบ
โทร 02-181-6866, 088-894-6888
  • th

ผลงาน


ผลงาน

 

ผลงานล่าสุดบางส่วน

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบบ้านพักอาศัย

 

 

แบบตกแต่งภายใน

 

 

แบบอาคารสำนักงาน

 

 

แบบอาคารสูง

 

 

แบบขยายโครงสร้างอาคารโรงงาน

 

 

แบบขยายโครงสร้างอาคารแสดงสินค้า

 

 

แบบงานโครงสร้างเหล็ก

 


 

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า

 

แบบอาคารโกดังเก็บสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม.

 

 

แบบโรงงานผลิตเบเกอรี่ ขนาด 1,200 ตร.ม.

 

 

แบบโครงหลังคาสระว่าย ขนาด 800 ตร.ม.

 

 

แบบโรงซ่อมบำรุงรถคอนเทนเลอร์ ขนาด 400 ตร.ม.

 

 

แบบอาคารตรวจสภาพรถ (ตรอ) ขนาด 200 ตร.ม.

 

 

แบบโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาด 300 ตร.ม.

 

 

แบบโรงงานประกอบเครื่องจักรการเกษตร ขนาด 1,500 ตร.ม.

 

 

แบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม.

 

 

แบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ พื้นที่ 3,000 ตร.ม.

 

 

แบบศูนย์แสดงสินค้า ขนาด 1,200 ตร.ม.